Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла - садок № 89 "Кульбабка" загального типу
Правила прийому до дошкільного закладу

 

Правила прийому до дошкільного  закладу
Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.
 
Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу
 
Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти потрібно надати такі документи:
 
1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім'я завідувача.
 
2. Свідоцтво про народження (копію).
 
3. Згода на збір та обробку персональних даних.
 
4. Медична картка дитини.
 
5. Копія рішення або посвідчення про пільги ( для пільгової категорії дітей)
 
До пільгових категорій відносяться:
 
Діти – інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;
 
Діти – із сімей тимчасово переміщених;
 
Діти учасників бойових дій, ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого лиха, аварій, катастроф;
 
Діти, які перебувають під опікою;
 
Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей та учасників бойових дій.
 
Для прийому дітей до інклюзивної групи дошкільного навчального закладу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувальво-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.
 
Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра­їни, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окре­мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на­вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон­сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер­жавної (комунальної) форми власності.
 
                                      Шановні  батьки!
     У зв'язку із початком прийому дітей до закладу освіти на 2020 – 2021 навчальний  рік  прошу  телефонувати    для узгодження часу прийому для перевірки документів та зарахування дитини до ЗДО № 89 із суворим   дотриманням санітарно-гігієнічних вимог (наявність маски, рукавичок) .
 
   Прошу телефонувати для вирішення будь яких питань  або   уточнення будь якої  інформації щодо зарахування    дитини, роботи закладу освіти тощо.
 
Завідувач ДНЗ № 89:  
Години прийому:  кожний понеділок з 9.00 до 12.00, з 13.00 до 15.00

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРИЙОМУ  В ДНЗ № 89

 

1. Згода на обробку персональних данних   https://drive.google.com/file/d/1ySQujLaklDUSYORH2wZeUJSwK0lwiiHB/view?usp=sharing