Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла - садок № 89 "Кульбабка" загального типу
Законодавча та нормативно - правова база

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОШКІЛЬНУ  ОСВІТУ

 

Дошкільна освіта. Вона є найважливішою сферою реалізації прав людини, забезпеченні рівних можливостей у отриманні якісної освіти. Адже, основа майбутньої особистості закладається  у ранньому віці. Знання та  уміння,  набуті в дитинстві – це коріння, і чим воно міцніше, тим впевненіше почувається людина в житті. Саме тому постійно триває пошук шляхів творчого зростання дітей  з урахуванням  їх індивідуальних  особливостей та можливостей рости здоровими, вільними  та щасливими.

Важливість, яка надається даному питанню в глобальному масштабі, зрозуміла. Адже, навчання є безперервним процесом, який починається при народженні і продовжується фактично до смерті людини. При цьому кожен його етап має важливі наслідки для життя людини і суспільства. Тому глобальне завдання XXI століття у сфері освіти - розвиток всеосяжних систем навчання протягом усього життя: від раннього дитинства до зрілого віку 

 

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА МОН  УКРАЇНИ:  https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita

 

ЗАКОНИ  УКРАЇНИ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ  
 

Закон України про дошкільну освіту      http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України про дитяче харчування        http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-16   

Про внесення змін до деяких Законів України про харчування     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-20

Конвенція про права дитини     http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Стаття 42 "Про академічну доброчесність"     http://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm

Український правопис https://www.kadrovik01.com.ua/files/2019/06/03.06/Pravopys_2019.pdf

 

 

НАКАЗИ ТА ЛИСТИ МОН

затвердження Базового Компоненту дошкільної освіти  http://document.ua/pro-zatverdzhennja-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-no-doc103241.html

перелік ігрового та дидактичного обладнання в ДНЗ   https://drive.google.com/file/d/1zY_4cY7C5IMyWNGjgfseLYY8slBife19/view

щодо організації роботи закладів освіти під час карантину   https://drive.google.com/file/d/1gYhw5G053HjQIaGATIK1l0sjkodfD7wD/view?usp=sharing

щодо організації роботи закладів освіти у 2020-2021 рр     https://drive.google.com/file/d/1J46CadACKU1L0BfLNI5YYysUNJTY6noO/view?usp=sharing

про перелік рекомендованої літератури у ЗДО на 2020-2021    https://drive.google.com/file/d/1GMuEhMQmlx8vxZ8RbAW8rxdjAhhBeW24/view

щодо створення іклюзивного простору  в ДНЗ https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-inklyuzivnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti

щодо національно-паатріотичного виховання у ЗО   http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/65422/

щодо організації музичного виховання у ЗО  https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52246/#soc2