Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла - садок № 89 "Кульбабка" загального типу
Результативність моніторінгу якості дошкільної освіти

 

РІВЕНЬ  МОНІТОРІНГ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Одним із основних показників успішності роботи дошкільного закладу є рівень розвитку  вихованців.

Оцінювання рівня сформованості компетенцій дітей проводиться вихователями, за участі вихователя-методиста, двічі на рік:

перше оцінювання - у вересні, друге - у травні.

Діагностування проводиться за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Інструментарій для діагностування розроблено на основі методичного посібника  «Діагностика за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти України для дітей молодшого та середнього віку»/ заг. редакцією Ісмаілова Н.В.. Скумен І.В. – м. Краматорськ, 2017 р. (рецензія «Донбаський державний педагогічний університет». Протокол № 10 від 06.04.2017 р.); методичного посібника «Вивчення рівня освіченості, розвитку та вихованості дитини 6-7 років за вимогами Базового компоненту»/ заг. редакцією  Валебна Т.А., Ісмаілова Н.В. – Краматорськ: УО, 2013 р. (рецензія «Донбаський державний педагогічний університет». Протокол № 8 від 05.03.2013 р.);

Діагностування у  групах з пріоритетними математичними напрямками діяльності  проводиться вихователями груп, за участю вихователя - методист тричі на рік:

перше оцінювання -  у вересні, друге - у січні,

третє - у травні.

Інструментарій для діагностування розроблено на основі узагальненого матеріалу за наслідками роботи  вихователів – методистів м. Краматорська «Діагностичний інструментарій для груп з пріоритетними напрямками діяльності» - Краматорськ: УО, 2018 р.

 

Основні політики забезпечення якості освітньої  діяльності та якості освіти в  ДНЗ

     Основними засобами політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в дошкільному навчальному закладі є:

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень:

 • система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання;
 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту») та узагальнені результати моніторингу висвітлюються  на сайті закладу у вересні і травні;
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами);
 • критерії моніторингу: об’єктивність, систематичність, відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу, надійність (повторний контроль іншими суб’єктами), гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості);
 • очікувані результати: отримання результатів стану освітнього процесу в закладі; покращення функції  управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

 • у ДНЗ здійснюється аналіз результатів навчання дітей;
 • показниками ефективності  освітнього процесу, якості надання освітніх послуг можуть бути: відсоток здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності; позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми; відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою  Базового компоненту дошкільної освіти;
 • результати моніторингу  узагальнюються  вихователями за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти у вигляді  аналітичних таблиць, діаграм показників умінь дітей за всіма показниками;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань педагогів, нарадах при директору,  засіданнях педагогічної  ради.

 

Узагальнені результати  педагогічного обстеження дітей та рівні засвоєння знань, умінь та навичок відповідно до програмних вимог можна подивитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1GqHbr50UtCK9qV5EAc56pbbHO03HLYQb/view?usp=sharing
З результатами  моніторінгу якості освіти  дітей ДНЗ № 89 на початок 2021-2022 навчального року ви можете за посиланням:https://docs.google.com/document/d/1tipmpbVDcg6RyCh9Qj1BXOh6WxTFizLC/edit?usp=sharing&ouid=110441824956045612972&rtpof=true&sd=true